Aktuálně z KJCH

Volba nového rektora

Dne 25. října 2017 byl akademickým senátem zvolen doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. novým rektorem ČVUT v Praze. Svého úřadu se ujme v únoru 2018 po svém jmenování prezidentem republiky. Ke zvolení gratulujeme.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Náš student Bc. Tomáš Prášek získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na 69. sjezdu chemických společností, který se konal od 11. do 15. září ve Starém Smokovci, za nejoriginálnější příspěvek v posterové sekci, kde prezentoval práci s názvem Příprava terčových materiálů s fluridovou matricí ke stanovení 236U prostřednictvím urychlovačové hmotnostní spektrometrie.

Čerství absolventi

S radostí oznamujeme, že 5. a 6. září 2017 následující studentky a studenti úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v bakalářském oboru Jaderná chemie:

Bc. Kristýna Beňová

Bc. Veronika Jeziorská

Bc. Jan Kujan

Bc. Milena Šalplachtová

Bc. Jan Šebesta

Bc. Tereza Šobová

 

Všem gratulujeme.

Dvouletý magisterský obor na KINGS University v Jižní Koreji

Pro držitele titulu Bc. je zde nabídka na dvouletý magisterský jaderný obor na KINGS University v Jižní Koreji. Studijní pobyt je hrazen KINGS University. Více informací mohou zájemci nalézt na sekretariátu KJCH u paní Kotasové. Případné zájemce o studium musí do výběrového řízení nominovat vedoucí katedry prof. John. Uzávěrka pro nominaci je 20. září 2017.

The University of Tokyo Special Graduate Program in Resilience Engineering

Univerzita v Tokyu zahájila online registraci pro Special Graduate Program in the field of Nuclear Engineering and System Inovation 2018. Pro případné zájemce je více informací o nabízeném programu zde.

Všechny aktuality ...

aktualne=active category=default

Zpět na seznam aktualit