Aktuálně z KJCH

Zlatá křída pro RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.

Na základě hodnocení výuky studenty získal Petr Distler při udílení Zlaté křídy Diplom za výuku za cvičení k předmětu Fyzikální chemie 2 v ZS 2017/2018.

Cena nadace Preciosa

Cenu nadace Preciosa za vynikající dizertační práci získal absolvent KJCH Ing. Pavel Bláha, Ph.D. za práci s názvem Indukce HPRT mutací v savčích buňkách po ozáření těžkými ionty, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc.

18. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Letošní Mikulášské setkání se v letošním roce uskuteční na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve dnech 5. až 7. 12. 2018 (středa až pátek). Registrace na setkání budou ukončeny 12.11.2018. Více informací na pozvánce.

Odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi

Dne 13. listopadu 2018 proběhne slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi na budově Oddělení dozimetrie záření. Pozvánka zde.

Soutěž společnosti Jana Marka Marci v oblasti spektroskopie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  •  A - diplomové práce
  •  B - publikované původní práce, resp. soubor prací

Celý text ...

Všechny aktuality ...

aktualne=active category=default

Zpět na seznam aktualit