Ministr Fiala ocenil nadané studenty a absolventy

A jedním z oceněných je také náš doktorand Ing. Vítěslav Jarý, který na své dizertační práci pracuje ve Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.. Gratulujeme.

Ing. Vítěslav Jarý přebírá cenu

Vítězslav Jarý je studentem třetího ročníku doktorandského studia na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT, jeho školitelem je Ing. Martin Nikl, CSc., z oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu, v jehož laboratořích experimentální část své doktorandské práce vypracovává. Tématem disertační práce je charakterizace nových scintilačních a fosforových materiálů, jmenovitě monokrystalů směsných ortosilikátů a práškových ternárních hafničitanů a zirkoničitanů. V. Jarý je významnou posilou skupiny luminiscenčních a scintilačních materiálů o čemž svědčí jeho aktivní účast v několika projektech mezinárodních spoluprací, k dnešnímu dni je autorem a spoluautorem 25 publikací v impaktovaných časopisech. (text převzat z FZÚ)

Link na článek MŠMT.

Zpět na seznam aktualit