Etapy zpracování výsledků do RIV13


1.    Vkládání výsledků do aplikace VVVS do 31. 3. 2013 včetně
Uživatelé mohou standardním způsobem vkládat své záznamy až do 31. 3. 2013. Výsledek je připraven k odeslání do RIV, pokud je ve stavu Zkontrolováno, je navázán na jednu nebo více akcí a úspěšně projde kontrolou pro RIV (zelené nebo žluté tlačítko Opravit).
2.    Kontrola návaznosti výsledků na akce od 3. 4. do 16. 4. 2013 včetně
Všechny výsledky vložené do 31. 3. 2013 jsou u navázaných akcí automaticky potvrzeny pro odeslání (zaškrtnuty) do RIV. Při této kontrole mají řešitelé akcí možnost odmítnout (zrušit) návaznost výsledku na jimi řešenou akci. Na rozdíl od loňského roku, nebude možné od 1. 4. provádět žádné změny v údajích výsledků určených k odeslání do RIV.
3.    Zpracování výsledků oddělením VIC a odeslání na jednotlivé resorty (od 1. 4. 2013 do odeslání)
VIC výsledky připravené k odeslání do RIV zpracuje a zkontroluje. V případě vzniku nejasností budou uživatelé kontaktováni. Pouze ty výsledky, které splnily podmínku dle bodu 1. a mají návaznost na akci i po kontrole řešitelů dle bodu 2., budou odeslány prostřednictvím poskytovatelů do RIV. Aplikace VVVS bude umožňovat vytvářet a upravovat záznamy i po termínu 31. 3., ty se však do RIV mohou dostat až v příštím roce (RIV14).

Zpět na seznam aktualit