Úspěchy v celostátním kole SOČ

 
Katedra jaderné chemie je již tradičně zapojena do Středoškolských odborných prací tzv. SOČ. Přestože (nebo právě proto) na KJCH není vypisováno mnoho témat jsou práce natolik kvalitní, že dva studenti středních škol ze tří kteří se v loňském roce zúčastnili se umístili na vynikajících místech.
Studentka Anna Červenková z Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávací centra se probojovala se svoji prací "Charakterizace bentonitů a jejich použití v inženýrských bariérách hlubinného úložiště" pod vedením Ing. Evy Hofmanové do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, kde skončila na 8. místě. V této práci se studentka zabývala úpravami českých komerčních bentonitů s cílem odstranit uhličitany. Pomocí rentgenové difrakce a infračervené spektrometrie byla poté zhodnocena účinnost těchto úprav.
Student Martin Palkovský z Gymnázia Jakuba Škody Přerov získal za svoji práci "Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii" pod vedením RNDr. Martina Vlka celkově 5. páté místo v sekci "Chemie", cenu společnosti Econom a.s a zároveň byl navržen do soutěže o cen České hlavičky Genus "Člověk a svět kolem něj".
Gratulujeme studentům Anně a Martinovi i jejich školitelům k jejich vynikajícím výsledkům.
 
Výsledková listina.
 
V případě, že byste měli zájem pracovat na SOČ na FJFI neváhejte se přihlásit. Prohlédněte si témata SOČ, která nabízíme. V případě zájmu o téma na KJCH kontaktujte uvedenou osobu (adresář KJCH zde), pokud máte vlastní téma, na kterém byste chtěli na KJCH pracovat kontaktujte Dr. Němce.

 

Zpět na seznam aktualit