Děkanské volno od 13:30

V souvislosti s volbou děkana je dne 11.11.2013 od 13:30 vyhlášeno děkanské volno.

Vyhláška zde.

Volba probíhá prezenčním a tajným způsobem cca od 15:00. Podrobnější informace zde:
http://www.fjfi.cvut.cz/download/ShromazdeniAO2013.pdf

Na děkana FJFI ČVUT v Praze na funkční období 2014 – 2018 kandidují prof. Ing. Igor Jex, DrSc. a prof. Ing. Jan John, CSc. Jejich životopisy a volební programy jsou k dispozici na následujících stránkách:
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - jex.phys.cz
prof. Ing. Jan John, CSc. - www.fjfi.cvut.cz/john

Zpět na seznam aktualit