Cena rektora I.stupně za vynikající vědecký výsledek za rok 2012

CubaDne 26.11.2013 převzal doc. Ing. Václav Čuba, PhD. cenu rektora ČVUT za vynikající věděcký výsledek za rok 2012 v oblasti základního výzkumu a to za věnování se problematice Radiační přípravy nanočástic.

Radiační příprava nanočástic je jednou z řady studovaných problematik na Katedře jaderné chemie. Jedná se o unikátní metodu syntézy vysoce čistých nanomateriálů. Její podstatou je vznik nanočástic ve vodném roztoku obsahujícím kovovou sůl a vychytávač OH radikálů, indukovaný vlivem ionizujího nebo UV záření.

Metoda byla původně vyvinuta na katedře jaderné chemie FJFI ČVUT ve spolupráci s FZU AV ČR pro syntézu nanoscintilátorů sloužících k přípravě optických keramik.

Později se ukázalo, že metoda je velice vhodná i k syntéze nanočástic pro jiné aplikace, například studium radiačně indukovaného přenosu elektronů na rozhraní voda/tuhá fáze, přípravu práškových prekurzorů jaderných paliv, nebo syntézu materiálů sloužících jako sorbenty či katalyzátory.

Zpět na seznam aktualit