Bezpečnost práce - studenti 1. ročníku

Vyhláška

č. 18/2014
o školení bezpečnosti práce

Všichni noví studenti bakalářského studia a navazujícího magisterského studia jsou povinni absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

U studentů 1. roku studia bude provedena kontrola splnění při zápisu do letního semestru. Toto školení je nutnou podmínkou pro postup do dalšího semestru.

Každý student musí mít razítko o absolvování v indexu, které obdrží ihned po skončení školení na místě nebo později na studijním oddělení.

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v akademickém roce 2014/2015 se koná v následujících termínech:

úterý 4.11.2014 15:30 - 17:30
posluchárna č. T201 příjmení A-J
pátek 7.11.2014 9:30 - 11:30
posluchárna č. T201 příjmení K-0
úterý 11.11.2014 15:30 - 17:30
posluchárna č. T201 příjmení P-Ž

V případě kolize s běžnou výukou může student využít jiný z uvedených termínů.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
proděkan pro pedagogiku

V Praze dne 22.10.2014 (odkaz na originál vyhlášky)

Vyhlášky

Zpět na seznam aktualit