Umístění v soutěži ČNS a ÚJV Řež

Katedra jaderné chemie zaznamenala hned dvojitý úspěch v soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané ČNS a ÚJV Řež, a.s.

foto: Martin Přeček

foto: Martin Přeček

V soutěži se umístil na prvním místě Bc. Tomáš Rosendorf, student navazujícího magisterského oboru Jaderná chemie, s prací na téma „Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem“ (abstrakt zde).

Ve stejné kategorii se umístila na druhém místě Bc. Anna Bajzíková, studentka Přírodovědecké fakulty UK v Praze, která zpracovávala většinu práce na půdě Katedry jaderné chemie na téma: „Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů“.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na 14. Mikulášském setkání Mladé generace České nukleární společnosti 4. prosince na VUT v Brně, kde ocenění své práce představili 15-minutovou prezentací.

K ocenění gratulujeme!

Více o soutěži stránky ÚJV.

Zpět na seznam aktualit