Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Pro konání zkoušky vypisuji tyto termíny: 20.5, 22.5., 25.5., 27.5., 29.5., 1.6., 3.6., 5.6., 8.6., 10.6., 12.6., 15.6., 17.6., 19.6., 22.6., 24.6., 26.6. a 29.6. Ke zvolenému termínu se přihlaste nejpozději den předem zapsáním jména do seznamu termínů na dveřích místnosti 305 (katedra jaderné chemie, 3. patro, Břehová 7). Zkoušet se začíná vždy v 9:00 tamtéž. Na jeden termín se může přihlásit nejvýše 7 studentů. Zápočet za předmět 15CH2 bude posluchačům zapsán zároveň se známkou z úspěšně složené zkoušky. V červenci a srpnu si lze zkušební termíny domluvit pouze z vážných důvodů a bez záruky. Termíny v září rovněž dle individuální dohody (telefon 224 358 209, e-mail motl@fjfi.cvut.cz).

Vybrané části skripta „Výpočty pro jaderné chemiky – Obecná chemie“ ke zkoušce z Obecné chemie 2 - viz vyhláška.

První čtyři kapitoly skripta byly podstatně přepracovány (zejména kap. 3) a jsou dostupné na www.jaderna-chemie.cz v sekci Výuka / Předměty / Obecná chemie, Obecná chemie 1, Obecná chemie 2 resp. Cvičení z obecné chemie jako soubor „První čtyři kapitoly“. Tyto informace naleznete též na nástěnce KJCH a na webových stránkách KJCH www.jaderna-chemie.cz v sekci „Aktuálně“ a „Studentský servis / Vyhlášky“.

Ing. Alois Motl, CSc., 14.4. 2015

Zpět na seznam aktualit