Letná škola jadrového inžinierstva

Letnú školu organizuje Francúzsky inštitút pri Francúzskom veľvyslanectve Bratislave a v Prahe v splupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

Zúčastňujú sa jej študenti a doktorandi fakulty so zameraním na jadrovú energetiku a mladí vedeckí a výskumní pracovníci .Celkový počet účastníkov je
približne 25 až 30 .Na letnej škole prednášajú francúzski a naši odborníci v anglickom jazyku.

Celú letnú školu plne finančne zabezpečuje francúzska strana. Tohoročná sa bude konať v štúdijno-rekreačnom stredisku STU v Kočovciach približne 20 km od Piešťan od 21.9 do 25.9.2015. Pre študentov z Českej republiky bude zabezpečená zdarma doprava z Bratislavy do Kočoviec.

Celý e-mail k dispozici u Bc. Tomáše Rosendorfa (rosento1@fjfi.cvut.cz).

Zpět na seznam aktualit