Kolokvium z jadrovej chémie

Dobrý deň,

dovoľujem si vás pozvať na KOLOKVIUM Z JADROVEJ CHÉMIE A RÁDIOEKOLÓGIE 2015, ktoré sa uskutoční v stredu 3.6.2015, 12:30 h, v miestnosti CPS+ (B1-322) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Prosím, ak máte možnosť vyveste program na Vašom pracovisku a pozvite Vašich kolegov.

Kolokvium otvorí Dr. Ljilijana MATOVIČ /Vinca Institute for Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia/ s prednáškou "Natural sorbents, and their sorption properties ".
Odborným garantom je prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.
Program nájdete v prílohe, viac informácií a anotácie na www.curie.sk v časti Odborné podujatia.

S úctou a prianím pekného dňa,
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Zpět na seznam aktualit