Cena Shimadzu 2016

Firma SHIMADZU Corp., která je v ČR již 25 let, chce touto cestou více posílit svou pozici na trhu v ČR a prohloubit povědomí široké vědecké veřejnosti o svých výrobcích. Současně tato cena prezentuje SHIMADZU Corp. jako tradiční japonskou firmu. SHIMADZU Corp. byla od založení v roce 1875 zapojena do řešení vědeckých problémů. Tomuto věnujeme hlavní pozornost i v ČR, kde se stáváme
partnerem významných vědeckých projektů. Kritéria pro účast:
• Cena je určena pro mladé chemiky, kteří v roce 2016 nejsou starší 30ti let.
• Cena je vypsána obecně pro obor chemie, jedinou podmínkou je, aby se v práci použila libovolná
instrumentálně-analytická metoda.
• Přihláška do CENY SHIMADZU 2016 je zasláním abstraktu dle požadavku 68. Sjezdu chemických společností, a to do 15. 5. 2016 na email cz@shimadzu.eu.com

Více informací o soutěži naleznete na stránkách 68. sjezdu chemických společností.

Zpět na seznam aktualit