Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2 – letní semestr 2017)

Zkušební termíny z Obecné chemie 2

Pro konání zkoušky vypisuji tyto termíny: 30.5, 31.5., 1.6., 6.6., 7.6., 8.6., 13.6., 14.6., 15.6., 16.6., 20.6., 21.6., 22.6., 23.6., 27.6., 28.6., 29.6. a 30.6. Ke zvolenému termínu se přihlaste nejpozději den předem zapsáním jména do seznamu termínů na dveřích místnosti 305 (katedra jaderné chemie, 3. patro, Břehová 7). Zkoušet se začíná vždy v 9:00 hodin tamtéž. Na jeden termín se může přihlásit nejvýše 7 studentů. Zápočet za předmět 15CH2 bude posluchačům zapsán zároveň se známkou z úspěšně složené zkoušky. V červenci a srpnu si lze zkušební termíny domluvit pouze z vážných důvodů a bez záruky. Zkušební termíny v prodlouženém zkouškovém období (4.9. – 29.9.) rovněž dle individuální dohody (telefon 224 358 209, e-mail motl@fjfi.cvut.cz).

 

Vybrané kapitoly skripta „Výpočty pro jaderné chemiky – Obecná chemie“ ke zkoušce z Obecné chemie 2.

1. Základní veličiny a jednotky. Vše v rozsahu skripta.
2. Oxidační číslo. Vše v rozsahu skripta.
3. Chemické rovnice. Vše v rozsahu skripta.
4. Složení látek a jejich soustav. Vše v rozsahu skripta.

5. Výpočty z chemických rovnic. Vše v rozsahu skripta.
6. Thermochemie. Vše v rozsahu skripta.
7. Chemické rovnováhy. Vše v rozsahu skripta.
8. Rovnováhy v roztocích elektrolytů. Z této kapitoly 8. pouze následující vybrané partie:
8.1 Základní pojmy, autoionisace vody. Vše v rozsahu skripta.
8.2 Druhy elektrolytů. Vše v rozsahu skripta.
8.3.1 Roztok silné kyseliny (zásady) bez zápočtu autodisociace vody. Vše v rozsahu skripta.
8.3.2 Roztok silné kyseliny (zásady) se zápočtem autodisociace vody. Vše v rozsahu skripta.
8.3.3 Roztok slabé kyseliny (zásady) bez zápočtu autodisociace vody. Vše v rozsahu skripta.
8.4.1 Roztoky solí slabé kyseliny a silné zásady. Vše v rozsahu skripta.
8.4.2 Roztoky solí slabé zásady a silné kyseliny. Vše v rozsahu skripta.
8.5.1 Směsi silných kyselin a zásad. Vše v rozsahu skripta.
8.6 Rovnováhy v roztocích málo rozpustných elektrolytů. Vše v rozsahu skripta.

První čtyři kapitoly skripta byly podstatně přepracovány (zejména kap. 3) a jsou dostupné na www.jaderna-chemie.cz v sekci Výuka / Předměty / Obecná chemie 1 i Obecná chemie 2 jako soubor „První čtyři kapitoly“.

 Ing. Alois Motl, CSc., 2.5. 2017

Zpět na seznam aktualit