Společná akce ČVUT s izraelským Technionem

V rámci mimořádně intenzivní spolupráce v oblasti transferu technologií mezi ČVUT a prestižní technickou univerzitou v Izraeli

(Technion - Israel Institute of Technology) je v procesu finalizace přípravy následující společná akce

Byly osloveny vybrané české firmy, které by měly zájem zapojit do bádání nad některými svými technologiemi, výrobními postupy atd. studenty.

S cílem pokusit se najít možná vylepšení. Ale v první řadě rozšířit mezi studenty povědomí o možných užitečných aktivitách s takovouto činností spojených.

V ideálním případě by takováto aktivita mohla u některých ze zúčastněných probudit pro budoucnost inovátorského ducha.

Což je i hlavní cíl celé akce.

 

Nyní několik detailů:

Akce bude probíhat vždy po dobu osmi týdnů a bude realizována opakovaně po několik následujících semestrů. V každém semestru (běhu) budou vytvořeny čtyři čtyřčlenné týmy studentů ČVUT a zrcadlově stejné týmy i na Technionu každý tým bude mít svého mentora. Na konkrétní problematice budou vždy ruku v ruce pracovat jeden český a jeden izraelský tým. Každý ve své zemi. Ale oboustranná komunikace by měla být velmi intenzivní. Před zahájením každého osmitýdenního běhu se do ČR dostaví všichni partneři z Technionu (studenti i mentoři) a proběhne zde intenzivní týdenní seznamovací proces, během kterého budou účastníci rovněž podrobně informováni o všech aspektech této aktivity. Účast na tomto celotýdenním přípravném procesu je pro účastníka povinná. Kdo by se tedy nedokázal na tuto dobu z výuky uvolnit, nemohl by být do projektu v daném semestru zařazen. Na závěr každého běhu naopak odletí všichni čeští účastníci do Izraele, kde se po dobu 2-3 dnů zúčastní konečného zhodnocení a vyhodnocení celé akce. Finanční podporu pro realizaci projektu poskytnou zúčastněné podniky.

Tato činnost nebude studentům přímo finančně honorována. Odměnou bude možnost seznámit se s něčím opravdu zajímavým. A jako třešnička na dortu bude výše zmíněná krátká návštěva Izraele. Ta je poskytována účastníkům zdarma.

 

Okrajové podmínky a požadavky na studenty kladené: 

  1. Schopnost komunikace v angličtině na použitelné úrovni
  2. Možnost zúčastnit se celého úvodního týdne (4.-8.3.)
    Je spojené i s večerním seznamovacím rautem 3.3.
  3. Připravenost absolvovat celý běh
    (za tímto účelem se studenti podpisem zaváží, že za jízdy nevystoupí)

 

Přihlášky zájemců lze zasílat přímo organizátorům akce (nejlépe na obě níže uvedené adresy):

Ing. Ivo Stanček                              Ivo.Stancek@cvut.cz

PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D.  Monika.Dobiasova@cvut.cz

 

Z důvodů přehledu a informovanosti by váš technologický skaut ocenil připojení i jeho emailové adresy jako CC:

kalal@fjfi.cvut.cz

 

Pevný datum uzávěrky na přihlášky není určen.

Bude použito pravidlo o včasnosti projeveného zájmu.

Tedy samozřejmě pokud bude uchazeč svými parametry účasti na projektu vyhovovat.

Zpět na seznam aktualit