Chemie životního prostředí a radioekologie

Posluchači tohoto zaměření si prohlubují poznatky, které jim spolu se znalostí jaderných metod umožní státi se hledanými odborníky v oblasti životního prostředí a radioekologie. Jde zejména o metody analýzy složek životního prostředí, analýzu a popis transportu kontaminantů v prostředí, vliv kontaminantů na ekosystémy a zneškodňování a ukládání odpadů.