Materiály ke studiu

Materiály ke studiu nově* naleznete zejména na FTP prostoru KluS na serveru FJFI, na adrese ftp://www2.fjfi.cvut.cz

* pozn. materiály budou v blízké budoucnosti přesunuty, o jejich přesunu budeme informovat.

Přístup na FTP server je neveřejný. V případě, že máte zájem prohlížet sdílené materiály, požádejte o přístupové jméno a heslo přes e-mailovou adresu. Děkujeme.

Pro připojení k FTP serveru stačí mít internetový prohlížeč, kde můžete materiál stahovat, pro prohlížení, resp. nahrávání studijního materiálu, doporučuji programy NetDrive, Total Commander nebo přímo ve Windows "připojit síťovou jednotku" nebo se poraďte s Googlem.

Technické podpory se Vám také možná dostane na ICQ 194-393-415, skypu Camel-1987 nebo na e-mailové adrese mareskam(a)fjfi.cvut.cz nebo u Tomáše Rosendorfa.

Přehled nuklidů do Tvého mobilu (Android, iOS)

Materiály jiných vysokých škol

  • Elektronické studijní opory (ESO VŠCHT) - zde
  • Fyzikální chemie + praktikum (NATURCUNI - doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.) - zde
  • Anorganická chemie (labtechna) - zde

Další užitečné materiály a odkazy

Jak psát závěrečnou práci

  • Materiály a manuály ke psaní diplomové práce (MLZU v Brně) - zde
  • Projekt bibliografické citace - zde

Biologie

  • Fotografický herbář - zde
  • Ministlas mikroorganismů - zde

 

Odpověď z jazykové poradny AV
(25.6.2009)

Vážený pane Mareši,
ano, 7% = sedmiprocentní (psáno dohromady!); zatímco 7 % = sedm procent (a obdobně 7g = sedmigramový; 7 g = sedm gramů atd.).

Analogicky k tomu je teoreticky možné nahradit (pokud víme dosud běžný)

zápis "3M HCl" (= třímolová kyselina chlorovodíková) zápisem "3mol.L-1 HCl"
(= třímolová kyselina chlorovodíková). Tento zápis se však nepoužívá.
Doporučovali bychom Vám proto psát "HCl o molární koncentraci (molární
hmotnosti / molaritě) 3 mol.L-1", molární koncentrace HCl = 7 mol.L-1" nebo
"molární koncentrace HCl je 7 mol.L-1".