Materiály ke studiu

Aktivita školního FTP-serveru byla ukončena bez náhrady.

Přehled nuklidů do Tvého mobilu (Android, iOS)

Materiály jiných vysokých škol

  • Elektronické studijní opory (ESO VŠCHT) - zde
  • Fyzikální chemie + praktikum (NATURCUNI - doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.) - zde
  • Anorganická chemie (labtechna) - zde

Další užitečné materiály a odkazy

Jak psát závěrečnou práci

  • Materiály a manuály ke psaní diplomové práce (MLZU v Brně) - zde
  • Projekt bibliografické citace - zde

Biologie

  • Fotografický herbář - zde
  • Ministlas mikroorganismů - zde

 

Odpověď z jazykové poradny AV
(25.6.2009)

Vážený pane Mareši,
ano, 7% = sedmiprocentní (psáno dohromady!); zatímco 7 % = sedm procent (a obdobně 7g = sedmigramový; 7 g = sedm gramů atd.).

Analogicky k tomu je teoreticky možné nahradit (pokud víme dosud běžný)

zápis "3M HCl" (= třímolová kyselina chlorovodíková) zápisem "3mol.L-1 HCl"
(= třímolová kyselina chlorovodíková). Tento zápis se však nepoužívá.
Doporučovali bychom Vám proto psát "HCl o molární koncentraci (molární
hmotnosti / molaritě) 3 mol.L-1", molární koncentrace HCl = 7 mol.L-1" nebo
"molární koncentrace HCl je 7 mol.L-1".