RADIOANALYTICKÉ METODY – IAA ´02

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod

Česká společnost chemická
Odborná skupina jaderné chemie

Seminář

se koná 5. září 2002 od 9.30 hod.

v Klubu MBÚ (hlavní budova areálu pracovišť AVČR v Praze 4-Krči, Vídeňská 1083),

Doprava – ze stanice metra C Budějovická autobusem MHD č. 193 na konečnou stanici Mikrobiologický ústav.

Další informace získáte v sekretariátu Spektroskopické společnosti J.M. Marci,
tel/fax 02-33332343, e-mail: immss@spektroskopie.cz nebo
na tel 02/96442659, e/mail: vobecky@biomed.cas.cz.

Celodenní seminář je zaměřen na metodický rozvoj a aplikace radioanalytických metod (instrumentálních a radiochemických). Pro přednesení příspěvku je vyhrazena doba 20 min, k dispozici bude zpětný projektor. Přihlášky zašlete prosím obratem. Cílem semináře je přispět ke vzájemné informovanosti o současném stavu a zaměření na našich pracovištích, výměně zkušeností i navázání spolupráce. Restrukturalizační útlum provázený zánikem některých odborně prosperujících laboratoří v době nedávno minulé však neznamená, že objektivně skončila též éra radioanalýzy. Proto pořadatelé považují za prospěšné organizovat tato setkání zatím v tomto komornějším uspořádání. Těšíme se na Vaši účast.

  Ing. Miloslav Vobecký, CSc.
Odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod
 
Doc. Ing. Jan John, CSc.
Odborná skupina jaderné chemie

Zašlete na adresu: Spektroskopická společnost J.M. Marci, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

 

Přihláška k účasti na semináři

RADIOANALYTICKÉ METODY – IAA’02 , 5.9.2002

Jméno: __________________________________________________________________ 

Pracoviště:______________________________________________________________

Adresa:__________________________________________________________________    

tel _____________________ fax ___________________ e-mail:________________ 

Účast: ano          Přednesu příspěvek:  ano      ne 

Název příspěvku:_________________________________________________________ 
              
  __________________________________________________________

Autor(-ři):______________________________________________________________
          

Datum                         Podpis