Ing. Alois Motl, CSc.

Fotografie

Ing. Alois Motl, CSc.

Místnost B-305
Tel.: +420 224 358 209
Fax: +420 222 320 861
E-mail: motl@fjfi.cvut.cz
WWW http://...


Vyučované předměty:

  • Obecná chemie
  • Cvičení z obecné chemie
  • Obecná chemie 1 (pro nechemické obory)
  • Obecná chemie 2 (pro nechemické obory)
  • Radiační chemie