Studenti doktorského studia

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia

Mgr. Lucie Baborová
(KJCH)
Ing. Eva Hofmanová
(ÚJV Řež, a.s.)
Ing. Pavel Bartl
(KJCH)
Mgr. Ing. Tereza Kořínková, Ph.D.
(ÚJF AV ČR)
Mgr. Barbara Basarabová
(KJCH)
Ing. Iveta Kroulíková
(SÚRAO)
Ing. Pavel Bláha
(SÚJV)
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
(KJCH)
Ing. Jaroslav Červenák
(KJCH, ÚJF AV ČR)
PharmDr. Miloš Matějů
(FNKV)
RNDr. Martin Daňo
(KJCH)
Ing. Soběslav Neufuss
(KJCH)
Mgr. Jana Kondé
(KJCH)
Mgr. Pavel Šimek
(ÚJF AV ČR)
Ing. Ekaterina Kukleva
(KJCH)
Ing. Mgr. Jakub Višňák
(KJCH)
Ing. Kseniya Popovich
(KJCH)
Ing. Iva Vošahlíková
(SÚJCHBO)
Ing. Lenka Procházková
(KJCH)
 
Ing. Tomáš Rosendorf
(KJCH, ÚJV Řež, a.s.)
 
Ing. Petra Suchánková
(KJCH)
 
Ing. Luděk Vyšín
(FZÚ AV ČR)
 
Ing. Vlasta Zdychová
(ČMI)
 
   
   
   
   

 Přehled úspěšně obhájených dizertačních prací.