Studenti doktorského studia

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia

Mgr. Lucie Baborová
(KJCH)
Ing. Eva Hofmanová
(ÚJV Řež, a.s.)
Ing. Pavel Bartl
(KJCH)
Ing. Iveta Holánová
(SÚRAO, KJCH)
Mgr. Barbara Basarabová
(KJCH)
Mgr. Ing. Tereza Kořínková, Ph.D.
(ÚJF AV ČR)
Ing. Pavel Bláha
(SÚJV)
Ing. Filip Kužel
(MOÚ-ONM)
Ing. Jaroslav Červenák
(KJCH, ÚJF AV ČR)
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
(KJCH)
RNDr. Martin Daňo
(KJCH)
PharmDr. Miloš Matějů
(FNKV)
RNDr. Ing. Petr Distler
(KJCH)
Ing. Soběslav Neufuss
(KJCH)
Mgr. Jana Kondé
(KJCH)
Mgr. Pavel Šimek
(ÚJF AV ČR)
Ing. Ekaterina Kukleva
(KJCH)
Ing. Mgr. Jakub Višňák
(KJCH)
Ing. Petra Mičolová
(KJCH)
Ing. Iva Vošahlíková
(SÚJCHBO)
Ing. Kseniya Popovich
(KJCH)
 
Ing. Lenka Procházková
(KJCH)
 
Ing. Tomáš Rosendorf
(KJCH, ÚJV Řež, a.s.)
 
Mgr. Kristina Sihelská
(CV Řež)
 
Ing. Luděk Vyšín
(FZÚ AV ČR)
 
Ing. Vlasta Zdychová
(ČMI)
 
   
   

 Přehled úspěšně obhájených dizertačních prací.