Ing. Jan Krmela

Pracoviště:

ÚJV Řež a.s.
Centrum nakládání s RAO

Tel.: +420 266 172 404
Fax: +420 220 941 170
E-mail: kmj@ujv.cz
WWW http://...

Téma dizertační práce: Vývoj matric pro fixaci radioaktivního odpadu na bázi anorganických solí.

Školitel: prof. Ing. Jan John, CSc