Katedra jaderné chemie FJFI

Ing. Tomáš Rosendorf

Místnost:  B-429, B-301
Tel.:  +420 224 358 369
Fax:  
E-mail:

tomas.rosendorf@fjfi.cvut.cz

WWW:  

Rámcové téma disertační práce: Migrace radioaktivních kontaminantů v životním prostředí (FJFI ČVUT v Praze + ÚJV Řež, a. s.)

Školitel: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (KJCH, FJFI, ČVUT v Praze)

Školitel specialista: RNDr. Radek Červinka (oddělení Chemie palivového cyklu, ÚJV Řež, a. s.)

Ukončené studium:

 • 09/2011 - 09/2014, Jaderně chemické inženýrství, bakalářské studium
  09/2014: Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem - bakalářská práce (abstrakt)
 • Od 09/2014, Jaderná chemie, magisterské studium, specializace: Ochrana ŽP
  06/2015: Studium difúze kompaktovaným bentonitem v in situ podmínkách štoly Josef - výzkumný úkol
  06/2016: Vliv rozhraní na difúzi radionuklidů kompaktovaným bentonitem - diplomová práce (ÚJV Řež, a. s.)
 • Medailonek o studiu na Jaderce (leden 2016).

Pozice:

 • Doktorand KJCH + ÚJV Řež, a. s. (od 10/2016),
 • Senátor Akademického Senátu FJFI, studentská část (od 12/2016)
 • Organizace výletů a jiných akcí KluSu (Klub studentů jaderné chemie, od 04/2012do 10/2016),
 • Hlavní administrátor a editor stránek www.jaderna-chemie.cz (od 11/2014 do 02/2017),
 • Redaktor stránek jaderka.cz v sekci jaderná chemie a kontaktní osoba pro zájemce o studium (od 11/2014).

Ocenění: