Ing. Irena Neufussová, Ph.D.

Ing. Irena Špendlíková

Ing. Irena Špendlíková

Místnost: B-402, B-429
Tel.: +420 224 358 201
+420 224 358 335
Fax: +420 224 358 202
E-mail: irena.spendlikova
              @fjfi.cvut.cz
WWW: http://...

Téma dizertační práce: Vývoj přípravy vzorků pro stanovení minoritních izotopů uranu v životním prostředí metodou AMS

Školitel: Ing. Mojmír Němec, Ph.D.