Laboratoř bioradiační chemie

Na Pracovišti bioradiační chemie patřící rovněž Skupině radiační chemie lze pracovat s laminárním boxem Aura Mini od firmy BioAir, autoklávem Tuttnauer 2540M s objemem komory 23 L, termostatem Lovibond ET 618 od firmy Liebherr, mikroskopem DN45 s přenosem obrazu na obrazovku od firmy Lambda Praha a orbitální třepačkou MS3 basics od firmy IKA. V současné době jsou zde studovány účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk. Laboratoř slouží mj. pro Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně.