Meziuniverzitní podzemní laboratoř MEZILAB I

KJCH se v rámci spolupráce s Centrem experimentální geotechniky FSv ČVUT, VŠCHT Praha, MU Brno a TU v Liberci podílí na projektu "Meziuniverzitní spolupráce na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpečných látek a plynů" (2010-2011), jehož součástí je i vznik meziuniverzitní podzemní laboratoře Mezilab. Bližší informace je možné nalézt přímo na stránkách Podzemního výukového střediska Josef nebo na informačním letáku.

V rámci výuky v Mezilabu byly zavedeny 2 praktické laboratorní úlohy pro práci přímo v podzemní laboratoři a 1 analytická přístrojová úloha využívající vzorky a materiály získané v důlním díle Josef k představení principů rentgenfluorescenční spektrometrie.

Venku ze štoly po úspěšném měření

Kromě laboratorních úlohje základním výstupem i mezioborový předmět "Výzkum inženýrských a přírodních bariér", jehož pilotní výuka proběhla formou kurzu ve dnech 5.-7.10.2011.