Radiochemické laboratoře

V Komplexu radiochemických laboratoří je možné nalézt laboratoře II. kategorie s radiochemickými digestořemi, sadou měřičů kontaminace (Contamat, FHT-60LLX se šatní sondou, FH-40 s ruční alfa sondou), vakuovou sušárnu Vacucell, lyofilizátor, vybavení pro separační a analytickou radiochemii (peristalické pumpy, třepačky, titrátor, pHmetry, analytické váhy). Tato laboratoř slouží jako zázemí pro práci v Radiometrické laboratoři, v Laboratoři radiofarmak a značených sloučenin a na Pracovišti studia migrace a speciace radionuklidů.