Radiometrická laboratoř

Radiometrická laboratoř spravovaná Skupinou separace a radioanalytiky je vybavena spektrometrem záření gama s vysokým rozlišením (HPGe 20%, ORTEC 919, kapalný dusík, LowBCG), spektrometrem záření gama s vysokým rozlišením (HPGe 40%, DSpec Junior, chladicí agregát), spektrometrem záření gama nízkých energií s vysokým rozlišením (LeGe, kapalný dusík), spektrometrem záření gama se středním rozlišením s detektorem LaBr(Ce) s ponornou sondou do 10m, PoE, MCA, NaI(Tl) čítačovými systémy s SCA zapojením, spektrometrem záření alfa OCTETE (8-komůrkový systém s PIPS detektory), proporcionálním počítačem, kapalinovou scintilačníspektrometrií – 2x Triathler, 1x Hidex 300SL, rentgenfluorescenční pistolí XRF Niton, elektrodepozicí a teflonovou aparaturou pro alfaspetrometrii a Lucasovými komůrkami pro měření Rn. V této laboratoři spolu s Komplexem radiochemických laboratoří jsou v současnosti studovány separační metody v radiochemii (např. separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci -„Partitioning“, vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů, vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva, separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení, dekontaminace půd) a radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro stanovení těžko měřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí, přípravu vzorků radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pro měření pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry).