Radiochemického praktika

Radiochemické praktikum  spadající pod správu Skupiny separace a radioanalytiky je vybavené radiochemickou digestoří, stíněnou skříní pro zásobní roztoky radionuklidů, sadou měřičů kontaminace (VF měřič kontaminace ruce-nohy, Contamat), radiochromatografickým skenerem Canberra, jednokanálovými scintilačními a GM systémy, rukavicovým boxem, centrifugami, třepačkami, vortexy, varnými deskami, magnetickými míchačkami, vodní lázní, analytickými váhami apředvážkami, přenosným pH metrem, sušárnou EcoCel, termoreaktorem do 150°C, ponornými termostaty až do objemu 15 L, zdroji pro elektroforézu a elektrolýzu, pecí na 1000°C, neutronovým AmBe zdrojem, termostatovanou třepačkou 0-75°C s pasivním chlazením, spektrofotometrem Helios Ypsilon, mikrovlnný rozkladem, … Na tomto pracovišti probíhá Praktikum z detekce ionizujícího záření, Praktikum z instrumentálních metod, Praktikum z jaderné chemie, Praktikum z radioanalytických metod, Praktikum z radiochemické techniky a Praktikum ze separačních metod.