Laboratoř radiofarmaceutické chemie

Skupina radiofarmaceutické chemie vede Laboratoř radiofarmak a značených sloučenin a Laboratoř organické syntézy, kde kde jsou využívány aparatury pro značení organických sloučenin a přípravu radiofarmak. Mezi základní vybavení laboratoře patří radiochemické digestoře, laminární box AirCyt 150 a poloprovozní digestoř. V laboratořích je k dispozici základní laboratorní vybavení pro syntézy a zpracování organických látek jak v mikro tak makro měřítku (2.5 L dvouplášťový reaktor, 5.0 L dvouplášťový duplikátor s parním ohřevem, RVO s obehovým chlazením Buchi), kryostat Huber TC50E pro nízkoteplotní syntézy, vakuová linka s inertní větví, preparativní HPLC systém LKB s RI detektorem a sběračem frakcí (separace až 50 mg/1 loading). Laboratoře jsou vybaveny centrálními rozvody inertního plynu a vakuua (XDS 5).

Zázemí obou laboratoří tvoří strukturně analytická část kde je k dispozici modulární analytický HPLC systém Watrex s autosamplerem s možností UV/VIS, RI, vodivostní a radiometrické detekce, propojený se SW Clarity, iontový chromatograf Dionex-100; infračervený spektrometr Nicolet iS50 FT-IR, jednostupňový LC-MS spektrometr Finnigan SSQ 7000 a hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením (HR-MS Thermo Scientific Exactive Plus Orbitrap Mass Spectrometer s HCD kolizní celou), navíc je smluvně zajištěn NMR servis na externím spolupracujícím pracovišti AV ČR. Laboratoř dále disponuje TLC skenerem (AR-2000) a ionizační komorou CRC-55tW.  

Hlavní činností laboratoří je vývoj a optimalizace syntéz nových značených sloučenin a potenciálních radiofarmak, aplikace izotopů v biologii a medicíně, kontrola výstupní kvality značených sloučenin a radiofarmak pomocí HPLC a GC, strukturní analýza MS (ESI/CID, APCI), IR (ESP, DRIFT, ATR), NMR (1H, 13C, 3H).