Laboratoř TRLFS

Laboratoří sloužící k experimentálnímu studiu speciace uranu a europia je Laboratoř TRLFS (časově rozlišená laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie), vybudovaná roku 2006. V laboratoři lze nalézt Nd:YAG laserem čerpaný laditelný laserový systém VIBRANT™ 355 II, spektrograf MS257™, ICCD kameru ANDOR iStar a vlastní nástroje pro aplikaci faktorové analýzy na zpracovaní detekovaných časově rozlišených spekter. V laboratoři se střídají pracovníci Skupiny separace a radioanalytiky a Skupiny migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí.


TRLFS systém


Laser VIBRANT

Zařízení se skládá z několika komponent:

  • Laditelný laser s optickým parametrickým oscilátorem OPO laser Vibrant 355 II, základní rozsah 410-2400 nm, čerpaný na 355 nm Nd:YAG pulsním laserem Brilliant (včetně zakomponovaných modulů SHG-532 nm a THG-355 nm). Samostatný výstup pro THG-355 nm a FHG-266 nm. Rozšíření do UV oblasti pomocí modulu UV 3 pro oblast 355-410 nm. Základní opakovací frekvence 10 Hz (měnitelná), délka výstupního laserového pulsu 6-8 ns podle spektrální oblasti.
  • Prostor pro uchycení kyvety se vzorkem, včetně optiky pro sběr signálu a fokusaci svazku na vzorek (Cuvette Holder Flash 200 + Temperature Controller TC 101, Quantum Northwest, Inc.).
  • Monochromátor/spektrograf MS257 LOT-Oriel se 4 mřížkami (150 l/mm 190-800 nm, blaze 300 nm; 300 l/mm 250-1150 nm, blaze 500 nm; 600 l/mm 280-1200 nm, blaze 500 nm; 1200 l/mm 280-1600 nm, blaze 500 nm), s mikrometricky stavitelnou štěrbinou (4 um-3 mm, výška až 15 mm) a vláknovým výstupem. Parametry systému – výstupní ohnisková vzdálenost 257,4 mm, rozlišení 0,1 nm, přesnost +/- 0,1 nm, opakovatelnost +/- 0,028 nm
  • Detekční část zahrnující ICCD (Intensified Charge Coupled Device) detekční hlavu Andor (DH720i-18F-03), A/D desku do PC, vyhodnocovací sw a adaptér pro připojení na spektrograf. ICCD obsahuje zesilovací prvek - image intensifier (fotokatoda, MCP (microchannel plate-zesílení), fosforová vrstva).
  • Příslušenství nezbytné pro provoz sestavy (zahrnuje optické prvky a řídící počítač).

 


Schéma TRLFS systému

Časově rozlišené fluorescenční spektrum systému UO22+-SO42- při pH~3