Laboratoř zdrojů záření

Další laboratoří je Laboratoř zdrojů ření, kde jsou k dispozici zdroje UV záření (UV výbojka o výkonu 120 W a UV lampy o výkonu 4x25 W s optickou lavicí), zdroj záření gamma Co-60 GammaCell, zdroj urychlených elektronů LINAC a poloprovozní aparatura pro ozařování kapalných prostředí urychlenými elektrony v průtokovém a cirkulačním režimu. Výzkum Skupiny radiační chemie je zde zaměřen zejména na využití nanotechnologií pro minimalizaci (nejen) radionuklidové kontaminace životního prostředí a netradiční syntézu a rozměrově závislé charakteristiky anorganických nanoscintilátorů. Kromě toho se studují možnosti radiolytického a fotolytického odstraňování toxických kovů z odpadních vod. Skupina radiační chemie na tomto pracovišti zajišťuje Praktikum z radiační chemie.