Skupina Radiační chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

Odborní pracovníci:

Ing. Jan Bárta, Ph.D.
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bláha (SÚJV Dubna)

Ing. Kseniya Popovich

Ing. Lenka Procházková

Ing. Barbora Neužilová

Bc. Maroš Kuzár
Bc. Lukáš Ondrák
Bc. Iveta Terezie Pelikánová
Bc. Kateřina Tomanová
Bc. Vojtěch Vaněček
Matěj Grapa
Eliška Müllerová

Techničtí pracovníci:

Alena Matyášová

Vědecká a výzkumná činnost:

Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující tři oblasti:

1.)    Radiační a fotochemická příprava anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik s vysokým aplikačním využitím v chemickém průmyslu i v medicině ( scintilační detektory vysokoenergetického záření, specifické katalyzátory, optoelektronika,využití  ve fotodynamické terapii rakovinových nádorů aj.)

2.)    Využití ionizujícího i neionizujícího záření k efektivnímu odstraňování toxických těžkých kovů ( např.  Pb, Cd, As, Hg, aj.), kontaminujících komunální i průmyslové odpadní vody.

3.)    V oblasti bioradiační chemie je studována radiační citlivost živých buněk ovlivněná vychytávači radikálů a dalšími chemickými látkami. Zvýšení této citlivosti lze využít v radioterapii zhoubných nádorových buněk, k dezinfekci, sterilizaci či hygienizaci různých objektů. Naopak, snížení citlivosti je důležité v ochraně buněk před zhoubnými účinky ionizujícího záření.                                                                                                

V uvedených výzkumných problematikách jsou vypisována konkrétní témata bakalářských, diplomových i doktorských disertačních prací.