Skupina radiofarmaceutické chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

Odborní pracovníci:

RNDr. Martin Vlk, Ph.D.  

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Petra Mičolová
Ing. Ekaterina Kukleva

Bc. Kateřina Fialová
Bc. Pavel Nykl
Bc. Michal Sakmár
Bc. Veronika Valová
Martin Palkovský (2. LF UK Praha)
Elena Shashkova

Techničtí pracovníci:

 Ing. Šárka Hráčková

 

 Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

  • vývoj a optimalizace syntéz nových značených sloučenin a potenciálních radiofarmak,
  • aplikace izotopů v biologii a medicíně,
  • kontrola výstupní kvality značených sloučenin a radiofarmak pomocí HPLC a GC
  • strukturní analýza MS (ESI, APCI), IR (ESP, DRIFT), NMR (1H, 13C, 3H).

Seznam řešených výzkumných projektů:

 • Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin (MŠMT 2014)
 • Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227. (TAČR 2013-2016)
 • Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226. (MŠMT 2013-2015)
 • Получение и радиохимическое выделение нзомера 195mPt для применения в ядерной медицине (04-05-1076-2009/2014 JINR Dubna)
 • Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí.
 • Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii

Kontaktní údaje na vedoucího výzkumné skupiny:

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Katedra jaderné chemie
FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
CZ-11519 Praha 1

Tel.: + 420 / 224 358 253
Fax:  + 420 / 224 358 254
E.mail: jan.kozempel@fjfi.cvut.cz