Radiopharmaceutical chemistry

Research team:

Team leader:

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

Scientific staff:

RNDr. Martin Vlk  

Ph.D. students:

Bc. and MSc. students:

RNDr. Martin Vlk
Ing. Petra Mičolová

Bc. Ekaterina Kukleva
Bc. Eva Málková
Bc. Anna Bajzíková (Charles Univ, Fac Sci)
Kateřina Fialová
Lucie Kománková
Michal Sakmár
Martin Palkovský (Charles Univ, Fac Med 2)

Technicians:

 Ing. Šárka Hráčková

Scientific and research activities:

Main research areas:

 • Radiopharmaceutical chemistry including
  • development and optimization of preparation of new labelled compounds and prospective radiopharmaceuticals,
  • isotopes application in biology and medicine,
  • analytical quality control.

Research projects:

 • Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin (MŠMT 2014)
 • Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227. (TAČR 2013-2016)
 • Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226. (MŠMT 2013-2015)
 • Получение и радиохимическое выделение нзомера 195mPt для применения в ядерной медицине (04-05-1076-2009/2014 JINR Dubna)
 • Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí.