Skupina separace a radioanalytika

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Jan John, CSc.

Odborní pracovníci:

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D

Ing. Alois Motl, CSc.
Ing. Irena Neufussová, Ph.D.
Ing. Miroslava Semelova, Ph.D.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bartl
Mgr. Barbara Basarabová
RNDr. Martin Daňo
Mgr. Jana Kondé
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
(MČ Praha 7)
Ing. Soběslav Neufuss
(NUVIA)
Ing. Iva Vošahlíková
(SÚJCHBO)

Bc.Veronika Jeziorská
Bc. Tomáš Prášek
Jan Šebesta
Tereza Šobová
Bc. Ondřej Vodehnal
Bc. Jan Kujan

Techničtí pracovníci:

Mgr. Štěpánka Maliňáková
Jana Steinerová

 

Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

  • Separační metody v radiochemii např.
   • separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci (tzv. „Partitioning“),
   • vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů,
   • vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva,
   • separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení,
   • využití iontových kapalin pro recyklaci použitých dekontaminačních roztoků,
   • dekontaminace půd.
  • Radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro
   • stanovení těžkoměřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí,
   • přípravu vzorků radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pro měření pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry).
  • Studium chemických vlastností supertěžkýcvh prvků

Seznam řešených výzkumných projektů: