Petra Mičolová a Ekaterina Kukleva první!

Katedra jaderné chemie zaznamenala 22. dubna 2015 hned dvojitý úspěch na Študentskej vedeckej konferencii PriF UK v Bratislavě.

Doktorandka Petra Mičolová vyhrála cenu děkana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepší príspevok a prednášku v chemickej sekcii s příspěvkem "In vitro stability značených nosičů 223Ra a 99mTc".

Dále studentka magisterského oboru Jaderná chemie Ekaterina Kukleva byla oceněna za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych, farmaceutických a prírodných vedách s příspěvkem "Příprava 227Ac z 226Ra ozařováním neutrony"

K ocenění gratulujeme!

Zpět na seznam aktualit