Týden vědy na Jaderce

Další ročník akce pro středoškolské studenty zaměřený na vědecko-výzkumnou práci Týdne vědy na Jaderce proběhne od 16. do 21. 6. 2024. Během tohoto týdne jsou pro účastníky připraveny zajímavé přednášky, výběr z mnoha miniprojektů i zábavné akce. Všechny podstatné informace se dovíte na stránkách TV@J.

V rámci přednášek se můžete těšit na doc. RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2024?
a na řadu miniprojektů vedených pracovníky a studenty katedry jaderné chemie:
2. Ing. Kristýna Havlinová: Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
42. Ing. Ondřej Holas: Luminiscence: Charakteristika luminiscenčních vlastností na základě experimentů
56. Ing. Alžběta Horynová: Fotochemie uranu – jak s pomocí světla odstranit uran z odpadních vod?
64. Bc. Paulína Pažítková: Radioimunoanalýza
67. Bc. Michal Ficel, Bc. Jakub Sochor: Elektrochemický popis extrakce kobaltu ze simulovaných dekontaminačních roztoků

Training Course on Fundamentals of Safe, Secure and Sustainable Nuclear Power Generation

Několikatýdenní kurz pořádaný Intercontinental Nuclear Institute (INI) je zaměřený na zážitkové vzdělávání v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti jaderné energetiky s účastní odborníků z mnoha oblastí např. fyziky reaktorů, konstrukčních materiálů, plánování, licencování i provozu jaderných zařízení, managementu, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany, detekce ionizujícího záření nebo dozoru nešíření jaderných zbraní. Více informací na stránkách kurzu.
Termín podání přihlášky je 3. 5. 2024.

Den otevřených dveří


pátek 2. února 2024 se na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské uskuteční Den otevřených dveří. Program začíná již v 9:00 kromě informací o přijímacím řízení jsou pro vás připraveny odborné přednášky, například v 11:30 RNDr. Martin Vlk, Ph.D.: Nukleární medicína. Dále se můžete zúčasnit několika exkurzí na různých pracovištích fakulty včetně návštěvy laboratoří Katedry jaderné chemie.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Fotogalerie z akce.