Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Cílem tohoto projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech. V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Projekt je poskytován Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) v rámci EHP projektů spolupráce s Norskem pod projektovým číslem EHP-CZ-MOP-2-010. Tematicky je projekt propojen s budováním laboratoře AMS v projektu RAMSES (http://www.ujf.cas.cz/cs/vyzkum-a-vyvoj/velke-vyzkumne-infrastruktury-a-centra/ramses/about-the-project/index.html).