Kontakt

Vedoucí katedry: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Tel.: +420 224 358 331

E-mail: mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz

Místnost: B-315

 

Tajemnice katedry: Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.

Tel.: +420 224 358 201

E-mail: miroslava.semelova@fjfi.cvut.cz

Místnost: B-402

 

Ekonomka katedry: Mgr. Štěpánka Maliňáková

Tel.: +420 224 358 226

E-mail: stepanka.malinakova@fjfi.cvut.cz

Místnost: B-315

 

Zástupce vedoucího: prof. Ing. Jan John, CSc.

Tel.: +420 224 358 228

E-mail: jan.john@fjfi.cvut.cz

Místnost: B-316

 

Sekretářka katedry: Marie Kotasová

Tel.: +420 224 358 207

E-mail: marie.kotasova@fjfi.cvut.cz

Místnost: B-315

 


České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie

  • Adresa: Břehová 7, 115 19 Praha 1
  •  Telefon (ústředna): +420 224 351 111
  •  IČO: 68407700
  •  DIČ: CZ68407700