Exkurze na bývalou JE Nord

Západočeská univerzita v Plzni pořádá exkurzi na bývalou JE Nord (SRN) ve dnech 17. – 19. října 2018. Možnost účasti nabízí i zájemcům z jiných vysokých škol. Více informací k nalezení zde.

Energy Security Summer School

Sedmý ročník letní škola, kterou pořádá Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulty sociálních studií, Masarykovy univerzity, se uskuteční 4. – 11. srpna 2018 v Telči. Termín
pro podávání přihlášek zájemců o letní školu je 31. května 2018. Součástí programu letní školy
je návštěva JE Temelín. Více informací o programu letní školy, přihláškách a poplatcích naleznete zde.