Studentský den nukleární medicíny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte nám vás jménem organizačního výboru pozvat na třetí ročník studentské vědecké konference Studentský den nukleární medicíny, která se uskuteční 22. září 2023 v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tato konference je věnována studentům bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s využitím radionuklidů v přírodních vědách, radiofarmacií, radiologickou fyzikou a medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům zaměřujícím se na nukleární medicínu, či využívající její metody.

Můžete se těšit na bohatý program plný zajímavých informací, setkání se s dalšími lidmi z oboru a třeba navážete i zajímavou spolupráci. Díky finanční podpoře ČVUT v Praze je účast pro studenty ČVUT zdarma. Více informací se můžete dozvědět na stránkách Studentského dne nukleární medicíny nebo v přiloženém letáku. Registrace a příjem abstraktů je do 7. srpna 2023.

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

Organizační výbor SDNM

Týden vědy na Jaderce

Od 18. června 2023 probíhá na FJFI akce pro středoškoláky Týden vědy na Jaderce. Pracovníci katedry jaderné chemie si pro tuto akci připravili dvě přednášky:

  • RNDr. Martin Vlk, Ph.D.: Moderní radiofarmaka v diagnostice a terapii (neděle 18.6.2023 14:00 v B314)
  • Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.: Stanovení uranu v přírodních vodách (pondělí 19.6.2023 v 16:30)

a také několik miniprojektů:

  • 30. Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie (Ing. Jan Bárta, Ph.D.)
  • 43. 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně (Ing. Tereza Janská)
  • 45. Radioimunoanalýza (Bc. Matěj Štíbr)
  • 65. Kde se berou radionuklidy? (Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.)

Těšíme se na vaši účast!

INI 2023

Ve dnech 24. a 25. května proběhla na katedře jaderné chemie a na katedře dozimetrie pravidelná praktická část čtyřtýdenního mezinárodního kurzu INI pro pracovníky a studenty v jaderném sektoru. Kurz INI pořádá ČVUT ve spolupráci s University of Massachusetts Lowell a je podporována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.