Cesta pro mladé

Na www.cestapromlade.cz lze naleznout web zabývající se nabídkou stáží v obodu pro studenty posledních
4 semestrů magisterského studia.