Zahraniční pobyty

Zahraniční pobyty

V následující části naleznete krátké reporty o zahraničních pobytech, kterých se studenti katedry jaderné chemie zúčastnili či pravidelně účastní. V případě zájmu o odbornou zahraniční stáž navštivte sekci Volná místa.

Odborná stáž v Braunschweigu, Německo

Ing. Eva Hofmanová, letní semestr 2012 během Ph.D. studia

Na přelomu února a března 2012 jsem strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.

V GRS Braunschweig jsou zejména rozvíjeny pokročilé metody, které jsou nezbytné pro zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť radioaktivních a chemotoxických odpadů. GRS Braunschweig se skládá se ze dvou oddělení – dlouhodobých bezpečnostních analýz a procesních geochemických analýz mající k dispozici vlastní geotechnickou laboratoř. Dvoutýdenní odborná stáž doplnila moje znalosti hlavně o německém konceptu ukládání radioaktivních odpadů,a to do solných formací. Sůl jako hostitelská hornina hlubinného úložiště se vyznačuje velmi nízkou propustností, dlouhodobou odolností, vysokou plasticitou a specifickou tepelnou vodivostí. Avšak při průniku podzemní vody může dojít k vyloužení radioaktivních kontaminantů, jak se tomu bohužel stalo v bývalém solném dolu Asse II, který je noční můrou německé vlády a terčem kritiky ekologických organizací a místních obyvatel.

Erasmus v Göteborgu, Švédsko

Ing. Irena Špendlíková, letní semestr 2009 během magisterského studia

Strávit ve Švédsku půl roku jsem si vybrala hlavně kvůli cestování a získání nových zkušeností na spřátelené katedře. Chalmers Technical University je jedna ze dvou univerzit ve Švédsku, která se zabývá výzkumnou činností v oboru jaderné chemie. Lidé na katedře byli velice ochotní mi pomoci se všemi problémy, které vyvstaly nejenom kvůli jazykové bariéře.

Během těch pár měsíců jsem pracovala na svém projektu a navštěvovala jsem předmět „Nuclear Chemistry“, který jsem zakončila úspěšně zkouškou. Můj projekt se zaměřoval hlavně na kapalinově extrakční experimenty, např. jsem srovnávala účinnosti různých třepaček s ohledem na dosažení rovnováhy v extrakčních systémech, dále jsem testovala nově syntetizované molekuly.

Být v Göteborgu na Erasmu má hodně výhod, pokud chcete cestovat. Taková města jako Lund, Malmö a Kodaň na jedné straně, Stockholm a Uppsala přibližně stejně daleko a do Osla jako by kamenem dohodil. Dá se cestovat vlakem, autobusem, i půjčení auta stojí za to. A co bych mohla nejvíce doporučit, je město Kalmar s přilehlým ostrovem Öland. A možná největší výhodou je, že lidé na katedře vás aktivně zapojí do jejich života se všemi švédskými svátky a slavnostmi, o kterých nemáte teď ani zdání.

Letní stáž v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace

Bc. Petr Distler, letní semestr /magisterské studium/

V rámci předmětu Praxe navazujícího magisterského studia si studenti mohou domluvit studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně. Jezdí se přibližně na tři týdny v červenci. Dopředu si studenti vyberou projekt, na kterém se chtějí prakticky podílet. Jedná se o oblasti od radiační chemie a účinků ionizujícího záření, až po transmutace ozářeného jaderného paliva. Témata jsou nejenom chemická, ale i fyzikální, matematická a z oblasti programování. V úvodu bývá pro studenty připraven set přednášek, většinou od vedoucích jednotlivých laboratoří, aby se dozvěděli, na jakých projektech se pracuje a jakým výzkumem se v Dubně zabývají. V následujících dvou týdnech studenti zpracovávají svůj projekt. Poslední den praxe se koná studentská konference, během které si studenti vyzkouší atmosféru vědecké konference a přednášejí svůj projekt kolegům.

Pokud si myslíte, že je pro Vás připraven pouze odborný program, mýlíte se. Místní Univerzita v Dubně pro Vás připraví různé společenské a sportovní aktivity, během kterých se seznámíte jak s místními studenty, tak se studenty, kteří na letní praxi přijeli stejně jako vy z ostatních států. Organizátoři Letní školy pro Vás připraví výlety do pravoslavného městečka Sergeev Posad, do hlavního města Moskvy či víkendový poznávací výlet do Petrohradu. Máte se skutečně na co těšit!