Nabídka nových doktorandských pozic s nástupem v akademickém roce 2021/2022

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR nabízí volnou pozici pro doktorského studenta v oboru Jaderná chemie.
Téma: Syntéza a charakterizace tenkovrstvých scintilátorů na bázi telluridů a selenidů
Více o tématu zde: Topic 1

Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT nabízí volnou pozici pro doktorského studenta v oboru Jaderná chemie.
Téma: Design, syntéza a charakterizace multimodálních nanostruktur pro biomedicínské aplikace/strong>
Více o tématu zde: Topic 2