Kontakt

Adresa:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra jaderné chemie
Břehová 7
115 19 Praha 1 – Staré Město
Tel.: +420 771 276 711
E-mail: kjch@fjfi.cvut.cz
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

   

Vedoucí katedry: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry: prof. Ing. Jan John, CSc.

Tajemnice katedry: Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.

Sekretářka katedry: Marie Kotasová

Ekonomická správa katedry: Mgr. Štěpánka Maliňáková