Zahraniční pobyty

V rámci studia na všech úrovních je možné absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Zkušenosti ze zahraničních pracovišť vám mohou rozšířit nejen jazykové schopnosti, ale nabyté zkušenosti z jiných prostředí můžete aplikovat při vlastním výzkumu. Pokud máte zájem o zahraniční pobyt, doporučujeme nejprve konzultaci se svým školitelem, který Vám může pomoci při výběru cílové instituce i s náplní Vašeho pobytu. Podmínky pro uznávání stáží v rámci Vašeho studia jsou dané pravidly FJFI a obrátit se můžete také na Studijní oddělení FJFI. Studentská unie pořádá také akci Výjezdy na Jaderce, kde lze získat mnoho užitečných informací – v akademickém roce 2023/2024 se koná 9. 11. 2023 18:30 ve studovně na Trojance.

Neméně podstatnou součástí je financování Vašeho pobytu. Nejběžnější a nejrozšířenější pomoc při studijním zahraničním pobytu poskytuje program Erasmus+, který má zastoupení i na FJFI, další možnosti můžete nalézt na stránkách Dům zahraniční spolupráce. O podporu lze žádat i řadu dalších organizací se specializovanými mobilitními programy: například spolupráce České republiky a USA je podporována Fulbrightovou organizací nebo ženy v jaderném odvětví jsou podporovány programem IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme. Finanční stránku zahraničních pobytů nepodceňujte.

Pro představu, co od takového zahraničního pobytu můžete očekávat jsou v následující části krátké reporty o zahraničních pobytech, kterých se studenti a zaměstnanci katedry jaderné chemie zúčastnili:
Jan Bárta: Los Alamos National Laboratory, USA, 2019-2021
Eva Hofmanová: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit v Braunschweigu, Německo, 2012
Irena Špendlíková: Chalmers Technical University, Švédsko, 2009
Petr Distler: Ústav jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace

 

Jan Bárta postdoktorská odborná stáž, LANL USA, 2019-2021

Od dubna 2019 do února 2021 jsem se účastnil postdoktorandské stáže na Los Alamos National Laboratory (LANL), rozkládající se na velké ploše mezi městečky Los Alamos a White Rock v severním Novém Mexiku, USA. Tato národní laboratoř, jejíž počátky sahají do dob projektu Manhattan („site Y“), se kromě přepracování plutonia a ochrany před jadernými zbraněmi věnuje i výpočetním technologiím (MCNP a superpočítačový klastr), materiálovým vědám i fyzice neutronů.
Během svého pobytu v divizi Materials Science and Technology (MST) jsem se věnoval syntéze a všeobecné charakterizaci scintilačních oxidických materiálů v rámci projektu 20190043DR “Brighter, Faster, Tougher: Adaptive Co-design of Resilient Radiation Detector Materials”. Pomocí tzv. optické pece (Optical Floating Zone) jsem syntetizoval vícesložkové oxidy buď přetavením výchozích oxidů, anebo přímo ve formě monokrystalů, a to za účelem velmi rychlého screeningu možných materiálů na základě předpovědí modelu strojového učení (machine learning). Ty jsem dále charakterizoval ze strukturního i luminiscenčního hlediska, realizoval jsem i růsty scintilačních krystalů Czochralského metodou.
LANL se nachází na náhorních plošinách ve velké nadmořské výšce, stranou od většího osídlení či dálničních spojů, z Los Alamos pak jezdí přes týden nečetné autobusy do Santa Fé. Nádherná polopouštní příroda a túry po horách jsou tedy vyvážené nezbytností automobilu, pokud se chcete dopravit někam jinam.

 

Eva Hofmanová odborná stáž v Braunschweigu, Německo, letní semestr 2012 v rámci Ph.D. studia

Na přelomu února a března 2012 jsem strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.
V GRS Braunschweig jsou zejména rozvíjeny pokročilé metody, které jsou nezbytné pro zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť radioaktivních a chemotoxických odpadů. GRS Braunschweig se skládá se ze dvou oddělení – dlouhodobých bezpečnostních analýz a procesních geochemických analýz mající k dispozici vlastní geotechnickou laboratoř. Dvoutýdenní odborná stáž doplnila moje znalosti hlavně o německém konceptu ukládání radioaktivních odpadů, a to do solných formací. Sůl jako hostitelská hornina hlubinného úložiště se vyznačuje velmi nízkou propustností, dlouhodobou odolností, vysokou plasticitou a specifickou tepelnou vodivostí. Avšak při průniku podzemní vody může dojít k vyloužení radioaktivních kontaminantů, jak se tomu bohužel stalo v bývalém solném dolu Asse II, který je noční můrou německé vlády a terčem kritiky ekologických organizací a místních obyvatel.

 

Irena Špendlíková Erasmus Chalmers Technical University v Göteborgu, Švédsko, letní semestr 2009 v rámci magisterského studia

Strávit ve Švédsku půl roku jsem si vybrala hlavně kvůli cestování a získání nových zkušeností na spřátelené katedře. Chalmers Technical University je jedna ze dvou univerzit ve Švédsku, která se zabývá výzkumnou činností v oboru jaderné chemie. Lidé na katedře byli velice ochotní mi pomoci se všemi problémy, které vyvstaly nejenom kvůli jazykové bariéře.
Během těch pár měsíců jsem pracovala na svém projektu a navštěvovala jsem předmět „Nuclear Chemistry“, který jsem zakončila úspěšně zkouškou. Můj projekt se zaměřoval hlavně na kapalinově extrakční experimenty, např. jsem srovnávala účinnosti různých třepaček s ohledem na dosažení rovnováhy v extrakčních systémech, dále jsem testovala nově syntetizované molekuly.
Být v Göteborgu na Erasmu má hodně výhod, pokud chcete cestovat. Taková města jako Lund, Malmö a Kodaň na jedné straně, Stockholm a Uppsala přibližně stejně daleko a do Osla jako by kamenem dohodil. Dá se cestovat vlakem, autobusem, i půjčení auta stojí za to. A co bych mohla nejvíce doporučit, je město Kalmar s přilehlým ostrovem Öland. A možná největší výhodou je, že lidé na katedře vás aktivně zapojí do jejich života se všemi švédskými svátky a slavnostmi, o kterých nemáte teď ani zdání.

 

Petr Distler Letní stáž v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace, letní semestr v rámci magisterského studia 2010 a 2011

V rámci předmětu Praxe navazujícího magisterského studia si studenti mohou domluvit studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně. Jezdí se přibližně na tři týdny v červenci. Dopředu si studenti vyberou projekt, na kterém se chtějí prakticky podílet. Jedná se o oblasti od radiační chemie a účinků ionizujícího záření, až po transmutace ozářeného jaderného paliva. Témata jsou nejenom chemická, ale i fyzikální, matematická a z oblasti programování. V úvodu bývá pro studenty připraven set přednášek, většinou od vedoucích jednotlivých laboratoří, aby se dozvěděli, na jakých projektech se pracuje a jakým výzkumem se v Dubně zabývají. V následujících dvou týdnech studenti zpracovávají svůj projekt. Poslední den praxe se koná studentská konference, během které si studenti vyzkouší atmosféru vědecké konference a přednášejí svůj projekt kolegům.
Pokud si myslíte, že je pro Vás připraven pouze odborný program, mýlíte se. Místní Univerzita v Dubně pro Vás připraví různé společenské a sportovní aktivity, během kterých se seznámíte jak s místními studenty, tak se studenty, kteří na letní praxi přijeli stejně jako vy z ostatních států. Organizátoři Letní školy pro Vás připraví výlety do pravoslavného městečka Sergeev Posad, do hlavního města Moskvy či víkendový poznávací výlet do Petrohradu.