Zahraniční pobyty

V rámci studia na všech úrovních je možné absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Zkušenosti ze zahraničních pracovišť vám mohou rozšířit nejen jazykové schopnosti, ale nabyté zkušenosti z jiných prostředí můžete aplikovat při vlastním výzkumu. Pokud máte zájem o zahraniční pobyt, doporučujeme nejprve konzultaci se svým školitelem, který Vám může pomoci při výběru cílové instituce i s náplní Vašeho pobytu. Podmínky pro uznávání stáží v rámci Vašeho studia jsou dané pravidly FJFI a obrátit se můžete také na Studijní oddělení FJFI. Studentská unie pořádá také akci Výjezdy na Jaderce, kde lze získat mnoho užitečných informací – v akademickém roce 2023/2024 se koná 9. 11. 2023 18:30 ve studovně na Trojance.

Neméně podstatnou součástí je financování Vašeho pobytu. Nejběžnější a nejrozšířenější pomoc při studijním zahraničním pobytu poskytuje program Erasmus+, který má zastoupení i na FJFI, další možnosti můžete nalézt na stránkách Dům zahraniční spolupráce. O podporu lze žádat i řadu dalších organizací se specializovanými mobilitními programy: například spolupráce České republiky a USA je podporována Fulbrightovou organizací nebo ženy v jaderném odvětví jsou podporovány programem IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme. Finanční stránku zahraničních pobytů nepodceňujte.

Pro představu, co od takového zahraničního pobytu můžete očekávat jsou v následující části krátké reporty o zahraničních pobytech, kterých se studenti a zaměstnanci katedry jaderné chemie zúčastnili:
Miriam Mindová: Danmarks Tekniske Universitet, Risø, Dánsko, 2022
Jan Bárta: Los Alamos National Laboratory, USA, 2019-2021
Eva Hofmanová: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit v Braunschweigu, Německo, 2012
Irena Špendlíková: Chalmers Technical University, Švédsko, 2009
Petr Distler: Ústav jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace

 

Miriam Mindová odborná stáž v Danmarks Tekniske Universitet, Risø, Dánsko, letní semestr 2022 v rámci doktorského studia

V rámci doktorského štúdia som v lete 2022 strávila 5 týždňov na Dánskej Technickej Univerzite na katedre environmentálneho a zdrojového inžinierstva (Department of Environmental and Resource Engineering) v Risø kampuse. Kampus sa nachádza na polostrove Risø vo fjorde Roskilde 7 km severne od historického mesta Roskilde a 40 km západne od Kodane. Výskum v rámci stáže bol zameraný na separáciu jódu z morských vzoriek a následne meranie a výskum transportu jódu. Vzorky, ktoré som mala k dispozícii pochádzali z Baltského a Severného mora a severného Atlantického oceánu, konkrétne z okolia Faerský ostrovov a Grónska. Separácia prebiehala v laboratóriách DTU a bola použitá metóda kvapalinovej extrakcie. Ľudia na DTU boli veľmi milý, zapojili ma aj do ďalších aktivít mimo môjho výskumu a ukázali mi miesta, kde by som sa inak sama nedostala.
Dánsko samotné je pekná rovinná krajina, kde vo voľnom čase som absolvovala výlet do Kodane a do mesta Malmö vo Švédsku. Počas môjho pobytu sa v Dánsku konalo Tour de France, čo bolo pre Dánsko veľký zážitok, pretože ľudia tam viac využívajú bicykel ako auto. Najlepším zakončením každého týždňa boli piatkové spoločné raňajky na oddelení, ktoré boli dobrým miestom pre zoznámenie sa a interakciu s ďalšími ľuďmi z oddelenia.

 

Jan Bárta postdoktorská odborná stáž, LANL USA, 2019-2021

Od dubna 2019 do února 2021 jsem se účastnil postdoktorandské stáže na Los Alamos National Laboratory (LANL), rozkládající se na velké ploše mezi městečky Los Alamos a White Rock v severním Novém Mexiku, USA. Tato národní laboratoř, jejíž počátky sahají do dob projektu Manhattan („site Y“), se kromě přepracování plutonia a ochrany před jadernými zbraněmi věnuje i výpočetním technologiím (MCNP a superpočítačový klastr), materiálovým vědám i fyzice neutronů.
Během svého pobytu v divizi Materials Science and Technology (MST) jsem se věnoval syntéze a všeobecné charakterizaci scintilačních oxidických materiálů v rámci projektu 20190043DR “Brighter, Faster, Tougher: Adaptive Co-design of Resilient Radiation Detector Materials”. Pomocí tzv. optické pece (Optical Floating Zone) jsem syntetizoval vícesložkové oxidy buď přetavením výchozích oxidů, anebo přímo ve formě monokrystalů, a to za účelem velmi rychlého screeningu možných materiálů na základě předpovědí modelu strojového učení (machine learning). Ty jsem dále charakterizoval ze strukturního i luminiscenčního hlediska, realizoval jsem i růsty scintilačních krystalů Czochralského metodou.
LANL se nachází na náhorních plošinách ve velké nadmořské výšce, stranou od většího osídlení či dálničních spojů, z Los Alamos pak jezdí přes týden nečetné autobusy do Santa Fé. Nádherná polopouštní příroda a túry po horách jsou tedy vyvážené nezbytností automobilu, pokud se chcete dopravit někam jinam.

 

Eva Hofmanová odborná stáž v Braunschweigu, Německo, letní semestr 2012 v rámci Ph.D. studia

Na přelomu února a března 2012 jsem strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.
V GRS Braunschweig jsou zejména rozvíjeny pokročilé metody, které jsou nezbytné pro zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť radioaktivních a chemotoxických odpadů. GRS Braunschweig se skládá se ze dvou oddělení – dlouhodobých bezpečnostních analýz a procesních geochemických analýz mající k dispozici vlastní geotechnickou laboratoř. Dvoutýdenní odborná stáž doplnila moje znalosti hlavně o německém konceptu ukládání radioaktivních odpadů, a to do solných formací. Sůl jako hostitelská hornina hlubinného úložiště se vyznačuje velmi nízkou propustností, dlouhodobou odolností, vysokou plasticitou a specifickou tepelnou vodivostí. Avšak při průniku podzemní vody může dojít k vyloužení radioaktivních kontaminantů, jak se tomu bohužel stalo v bývalém solném dolu Asse II, který je noční můrou německé vlády a terčem kritiky ekologických organizací a místních obyvatel.

 

Irena Špendlíková Erasmus Chalmers Technical University v Göteborgu, Švédsko, letní semestr 2009 v rámci magisterského studia

Strávit ve Švédsku půl roku jsem si vybrala hlavně kvůli cestování a získání nových zkušeností na spřátelené katedře. Chalmers Technical University je jedna ze dvou univerzit ve Švédsku, která se zabývá výzkumnou činností v oboru jaderné chemie. Lidé na katedře byli velice ochotní mi pomoci se všemi problémy, které vyvstaly nejenom kvůli jazykové bariéře.
Během těch pár měsíců jsem pracovala na svém projektu a navštěvovala jsem předmět „Nuclear Chemistry“, který jsem zakončila úspěšně zkouškou. Můj projekt se zaměřoval hlavně na kapalinově extrakční experimenty, např. jsem srovnávala účinnosti různých třepaček s ohledem na dosažení rovnováhy v extrakčních systémech, dále jsem testovala nově syntetizované molekuly.
Být v Göteborgu na Erasmu má hodně výhod, pokud chcete cestovat. Taková města jako Lund, Malmö a Kodaň na jedné straně, Stockholm a Uppsala přibližně stejně daleko a do Osla jako by kamenem dohodil. Dá se cestovat vlakem, autobusem, i půjčení auta stojí za to. A co bych mohla nejvíce doporučit, je město Kalmar s přilehlým ostrovem Öland. A možná největší výhodou je, že lidé na katedře vás aktivně zapojí do jejich života se všemi švédskými svátky a slavnostmi, o kterých nemáte teď ani zdání.

 

Petr Distler Letní stáž v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace, letní semestr v rámci magisterského studia 2010 a 2011

V rámci předmětu Praxe navazujícího magisterského studia si studenti mohou domluvit studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně. Jezdí se přibližně na tři týdny v červenci. Dopředu si studenti vyberou projekt, na kterém se chtějí prakticky podílet. Jedná se o oblasti od radiační chemie a účinků ionizujícího záření, až po transmutace ozářeného jaderného paliva. Témata jsou nejenom chemická, ale i fyzikální, matematická a z oblasti programování. V úvodu bývá pro studenty připraven set přednášek, většinou od vedoucích jednotlivých laboratoří, aby se dozvěděli, na jakých projektech se pracuje a jakým výzkumem se v Dubně zabývají. V následujících dvou týdnech studenti zpracovávají svůj projekt. Poslední den praxe se koná studentská konference, během které si studenti vyzkouší atmosféru vědecké konference a přednášejí svůj projekt kolegům.
Pokud si myslíte, že je pro Vás připraven pouze odborný program, mýlíte se. Místní Univerzita v Dubně pro Vás připraví různé společenské a sportovní aktivity, během kterých se seznámíte jak s místními studenty, tak se studenty, kteří na letní praxi přijeli stejně jako vy z ostatních států. Organizátoři Letní školy pro Vás připraví výlety do pravoslavného městečka Sergeev Posad, do hlavního města Moskvy či víkendový poznávací výlet do Petrohradu.