Separace a radioanalytika

Výzkumná skupina
Separace a radioanalytika

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Jan John, CSc.
 
Odborní pracovníci:
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Ing. Pavel Bartl, Ph.D.
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
RNDr. Martin Daňo, Ph.D.
 
doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D et Ph.D.
Ing. Miroslava Semelova, Ph.D.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.
 
Doktorandi: Studenti:
Mgr. Kateřina Fenclová
Ing. Ondřej Holas
Ing. Jan Houzar
Ing. Miriam Mindová
Ing. Tomáš Prášek
Bc. Filip Babčický
Bc. Alice Bulíková
Bc. Edita Červenková
Bc. Daniela Dvořáková
Bc. Michal Ficel
Bc. František Janeček
Bc. Zuzana Petrmichlová
Bc. Jakub Sochor
Bc. Lucie Šifnerová
Kateřina Havelková
Bohuslava Kramplová
Darja Moshina
Michael Seidel
Techničtí pracovníci:
Mgr. Štěpánka Maliňáková
Jana Steinerová

Hlavní oblasti výzkumu:

  Separační metody v radiochemii:
 • separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci (tzv. „Partitioning“)
 • koncentrování stop radionuklidů z velkoobjemových přírodních kapalných vzorků
 • využití kapalinové extrakce pro studium chemických vlastností homologů supertěžkých prvků
 • vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů
 • separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení
 • využití iontových kapalin pro recyklaci použitých dekontaminačních roztoků
 • vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva
 • dekontaminace půd
  Radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro
 • stanovení těžkoměřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí
 • přípravu vzorků radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pro měření pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry)

Seznam řešených výzkumných projektů:

PREDIS – The pre-disposal management of radioactive waste (EURATOM Horizon 2020, 2020-2024)

RAMSES – Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (Strukturální fondy EU, OP VVV, 2018-2023)

CAAS – Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (Strukturální fondy EU, OP VVV, 2018-2023)

A-CINCH – Augmented cooperation in education and training in nuclear and radiochemistry (EURATOM Horizon 2020, 2020-2023)

Vývoj separačních systémů pro analytické, dekontaminační a speciační metody (SGS ČVUT, 2021-2023)

SHARE – A roadmap for research in Decommissioning (EURATOM Horizon 2020, 2019-2022)

Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů (Ministerstvo vnitra ČR, 2019-2022)

GENIORS – GEN IV integrated oxide fuels recycling strategies (EURATOM Horizon 2020, 2017-2021)

AMSIR – Improved skills and competences of students and academics in application of AMS in radioecology (link to the project page at the provider) (EHP Norské fondy-mobility, 2020-2021)

Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016-2020)

Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů (SGS ČVUT, 2018-2020)

Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace (Technologická agentura ČR, 2015-2018)

Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech (SGS ČVUT, 2015-2017)