Separace a radioanalytika

Separace a radioanalytika

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Jan John, CSc.

Odborní pracovníci:

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. 
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
RNDr. Martin Daňo, Ph.D.
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D et Ph.D.
Ing. Alois Motl, CSc.
Ing. Miroslava Semelova, Ph.D.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bartl
Mgr. Kateřina Fenclová
Ing. Ivo Hupka
Ing. Miriam Mindová
Ing. Tomáš Prášek
Bc. Ondřej Holas
Filip Babčický
Alice Bulíková
Daniela Dvořáková
Jan Houzar
Jakub Sochor
Helena Vesteg

Techničtí pracovníci:

Mgr. Štěpánka Maliňáková
Jana Steinerová

Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

 • Separační metody v radiochemii např.
  • separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci (tzv. „Partitioning“),
  • koncentrování stop radionuklidů z velkoobjemových přírodních kapalných vzorků,
  • využití kapalinové extrakce pro studium chemických vlastností homologů supertěžkých prvků,
  • vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů,
  • separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení,
  • využití iontových kapalin pro recyklaci použitých dekontaminačních roztoků,
  • vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva,
  • dekontaminace půd.
 • Radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro
  • stanovení těžkoměřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí,
  • přípravu vzorků radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pro měření pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry).

Seznam řešených výzkumných projektů: