Radiofarmaceutická chemie

Výzkumná skupina
Radiofarmaceutická chemie

Vedoucí skupiny:
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
 
Odborní pracovníci:
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Ing. Lukáš Ondrák
Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Ing. Michal Sakmár
 
Doktorandi: Studenti:
Ing. Tereza Janská
Ing. Lukáš Ondrák
Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Ing. Michal Sakmár
Ing. Marie Skálová
 
Bc. Paulína Pažítková
Bc. Matěj Štíbr
Barbora Brzková
Zuzana Porubčanová
Klára Šustrová
 
Techničtí pracovníci:
Ing. Šárka Hráčková
 

Hlavní oblasti výzkumu:

    Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující oblasti:
  • vývoj a optimalizace syntéz nových značených sloučenin a potenciálních radiofarmak
  • aplikace izotopů v biologii a medicíně
  • kontrola výstupní kvality značených sloučenin a radiofarmak pomocí HPLC a GC
  • strukturní analýza MS (ESI, APCI), IR (ESP, DRIFT), NMR (1H, 13C, 3H)

Seznam řešených výzkumných projektů:

Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin (MŠMT 2014)
 
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227 (TAČR 2013-2016)
 
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226(MŠMT 2013-2015)
 
Получение и радиохимическое выделение нзомера 195mPt для применения в ядерной медицине (04-05-1076-2009/2014 JINR Dubna)
 
Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí
 
Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii