Celoživotní vzdělávání

Katedra jaderné chemie nabízí kurzy v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT. Tyto kurzy jsou určeny odborníkům z praxe, kteří si zdokonalují své znalosti, i široké veřejnosti rozšiřující si své obzory. Kompletní informace o celoživotním vzdělávání najdete na stránkách ČVUT.

Aplikace radionuklidů 1
Detekce ionizujícího záření
Chemie prostředí a radioekologie
Chemie provozu jaderných elektráren
Chemie radioaktivních prvků
Jaderná chemie 1
Jaderná chemie 2
Měření a zpracování dat
Praktikum z detekce ionizujícího záření
Praktikum z radioanalytických metod
Praktikum z radiochemické techniky
Radiační chemie
Radioanalytické metody
Radiochemie stop
Separační metody v jaderné chemii 1
Stanovení radionuklidů v životním prostředí