Předměty

Katedra jaderné chemie zajišťuje výuku předmětů ve všech třech stupních studia: bakalářském, navazujícím magisterskémdoktorském. Předměty jsou primárně určeny pro programy Jaderná chemie, Vyřazování jaderných zařízení z provozu nebo Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů.

Předměty vyučované na bakalářském a magisterském stupni studia

PředmětKódRozsah a zakončeníStupeň a doporučený ročníkStudijní program
Analytická chemie 115ANAL13+2 zBS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Analytická chemie 215ANAL23+2 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Anorganická chemie 115ANCH13+2 z, zkBS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Anorganická chemie 215ANCH23+2 z, zkBS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Anorganické praktikum15ANP9 dní zBS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Bakalářská práce 115BPCH10+5 zBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Bakalářská práce 215BPCH20+10 zBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Detekce ionizujícího záření
materiály
15DIZ2+0 zkBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Exkurze 115EXK15 dní zBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Fyzikální chemie 115FCHN13+2 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Fyzikální chemie 115FCHN13+2 z, zkBS / 2. ročníkVJZPpovinnýZS
Fyzikální chemie 215FCHN23+2 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Fyzikální chemie 215FCHN23+2 z, zkBS / 3. ročníkVJZPvolitelnýLS
Instrumentální metody 115INSN13+0 zkBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Jaderná chemie 1
materiály
15JACH12+1 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Jaderná chemie 2
materiály
15JACH22+2 z, zkBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Jaderná chemie pro VJZ
materiály
15JCHDC2+2 z, zkBS / 3. ročníkVJZPpovinnýZS
Laboratorní technika15LABT0+4 zBS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Měření a zpracování dat15MZD2+1 z, zkBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Obecná chemie
materiály
15OCH5+2 z, zkBS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Obecná chemie
materiály
15OCH5+2 z, zkBS / 1. ročníkVJZPpovinnýZS
Obecná chemie 1
materiály
15CH12+1 zBS / 1. ročníkJIvolitelnýZS
Obecná chemie 2
materiály
15CH22+1 z, zkBS / 1. ročníkJIvolitelnýLS
Organická chemie 115ORCA12+2 zBS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Organická chemie 215ORCA22+2 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Praktikum z analytické chemie15APLA0+4 zBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Praktikum z detekce ionizujícího záření
informace
15DEIZ0+3 kzBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Praktikum z fyzikální chemie15PRFCH0+4 zBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Praktikum z instrumentálních metod15PINS0+3 kzBS / 3. ročníkJCHpovinnýLS
Praktikum z obecné chemie15POBCH0+3 kzBS / 2. ročníkVJZPpovinnýLS
Praktikum z organické chemie15POCHA0+4 zBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Praktikum z radiochemické techniky
informace
15RATEC0+2 kzBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Seminář k bakalářské práci15SBP0+1 zBS / 3. ročníkJCHpovinnýZS
Teorie elektromagnetického pole a vlnění15POLE4+1 z, zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Toxikologie15TOXA2+0 zkBS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Základní radiochemické praktikum15ZRP0+2 kzBS / 3. ročníkVJZPpovinnýZS
Základy biochemie15ZBCHA2+0 zkBS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Analytika odpadů15AODPA2+1 z, zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýZS
Aplikace radiačních metod15APRM2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS
Aplikace radiačních metod15APRM2+0 zkNMS / 2. ročníkVJZPvolitelnýLS
Aplikace radionuklidů 115NUK12+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Aplikace radionuklidů 115NUK12+0 zkNMS / 2. ročníkVJZPvolitelnýZS
Aplikace radionuklidů 215NUK22+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný BLS
Aplikace radionuklidů 215NUK22+0 zkNMS / 2. ročníkVJZPvolitelnýLS
Astrochemie15ASCH2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýLS
Diplomová práce 1 (P_JCHN)15DPCH10+10 zNMS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Diplomová práce 2 (P:JCHN)15DPCH20+20 zNMS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Diplomová práce 1 (P_VJZPN)15DPV10+10 zNMS / 2. ročníkVJZPpovinnýZS
Diplomová práce 2 (P_VJZPN)15DPV20+20 zNMS / 2. ročníkVJZPpovinnýLS
Exkurze 215EXK25 dní zNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Fyzikální chemie 415FCHA42+2 z, zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Fyzikální chemie 315FCHN31+1 z, zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Fyzikální chemie 515FCH52+0 zkNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýZS
Glykokonjugáty a imunochemie15GIMCH2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýLS
Hydrochemie15HCHEA3+2 z, zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýLS
Hydrologie a pedologie15HYPEA2+1 z, zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýZS
Chemie problematických radionuklidů15CHPR2+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýZS
Chemie prostředí a radioekologie15RAEK2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Chemie provozu jaderných elektráren
materiály
15CHJE2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinně volitelný BZS
Chemie radioaktivních prvků
materiály
15CHRP2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný AZS
Izotopové syntézy15ISY2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS
Kontaminace a metody dekontaminace 115KMD12+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýZS
Kontaminace a metody dekontaminace 215KMD22+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýLS
Laboratorní cvičení 115LAC10+5 kzNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýLS
Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí15MSZP2+1 z, zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný AZS
Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí15MSZP2+1 z, zkNMS / 1. ročníkVJZPvolitelnýZS
Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 115NRO13+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýLS
Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 215NRO23+0 zkNMS / 2. ročníkVJZPpovinnýZS
Ochrana životního prostředí15ZOCH2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinně volitelný ALS
Praktikum z jaderné chemie
informace
15PJCH0+4 kzNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Praktikum z radiační chemie
informace
15PRACH0+3 kzNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně15PRMB0+4 kzNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS
Praktikum z radioanalytických metod
informace
15PRAM0+4 kzNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS
Praktikum ze separačních metod
informace
15SEPM0+3 kzNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Praxe15PRAKN2 týdny zNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Praxe15PAX1 týden zNMS / 2. ročníkVJZPpovinnýZS
Provozní chemie jaderných elektráren
materiály
15PCJE3+0 z, zkNMS / 1. ročníkVJZPpovinnýZS
Provozní chemie jaderných elektráren
materiály
15PCJE3+0 z, zkNMS / 1. ročníkJIpovinně volitelnýZS
Příprava radionuklidů15PRN2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný AZS
Radiační chemie15RACH3+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Radiační chemie15RACH3+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPvolitelnýLS
Radiační metody v biologii a medicíně15RMBM2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Radioanalytické metody
materiály
15RAM3+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Radiofarmaka 115RDFM2+0 zkNMS / 1.ročníkJCHpovinně volitelný ALS
Radiofarmaka 215RFM22+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný BZS
Radiochemie stop15STP3+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Seminář 115SEMA10+3 zNMS / 2. ročníkJCHpovinnýZS
Seminář 215SEMA20+3 zNMS / 2. ročníkJCHpovinnýLS
Separační metody v jaderné chemii 115SMJ13+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Separační metody v jaderné chemii 115SMJ13+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPvolitelnýZS
Separační metody v jaderné chemii 215SMJ22+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný BLS
Separační metody v jaderné chemii 215SMJ22+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPvolitelnýLS
Stanovení radionuklidů v životním prostředí15SRZP2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný ALS
Stanovení radionuklidů v životním prostředí15SRZP2+0 zkNMS / 1. ročníkVJZPvolitelnýLS
Strukturní analýza 115STA2+1 z, zkNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS
Strukturní analýza 215NMR2+1 z, zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýLS
Technologie palivového cyklu jaderných elektráren15TPC2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný AZS
Technologie radiofarmak15TRF2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný BLS
Technologie zpracování odpadů15TZOA3+0 zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýLS
Teoretické základy radiační chemie15TZRCH2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHvolitelnýZS
Tuhé látky15TLA1+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Úvod do fotochemie a fotobiologie15UFCB2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHpovinně volitelný BZS
Vyřazování jaderných zařízení z provozu15VJZ2+0 zkNMS / 2. ročníkJCHpovinně volitelný ALS
Výzkumný úkol 115VUCH10+6 zNMS / 1. ročníkJCHpovinnýZS
Výzkumný úkol 215VUCH20+6 kzNMS / 1. ročníkJCHpovinnýLS
Základy farmakologie15ZFRM2+0 zkNMS / 1. ročníkJCHvolitelnýLS

 

Předměty vyučované na doktorském stupni studia

PředmětKódRozsah
Aplikace radionuklidůD15ARN2 hod
Biomedicínské aplikace radiační chemieD15BARCH2 hod
Biosyntézy značených sloučeninD15BZS2 hod
Experimentální jaderná chemieD15EJCH4 hod
Fotochemie a radiační chemieD15FRCH3 hod
Chemie aktinoidů a transaktinoidůD15CHAT2 hod
Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forenzní analýzuD15IRMF2 hod.
Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředíD15IRM2 hod
Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidůD15JDT2 hod
Jaderná forenzní analýzaD15JFA2 hod.
Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinkyD15JRZ2 hod
Jaderné elektrárnyD15JE3 hod
Modelování transportních procesů v bariérách úložišť radioaktivních odpadůD15MTP3 hod
Pokročilá jaderná chemieD15PJCH4 hod
Postupy při ukončování provozu jaderných zařízeníD15PUJZ2 hod
Provozní a odpadové hospodářství českých JED15POJE2 hod
Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantůD15ROK2 hod
Radioanalytická chemieD15RCH3 hod
Radioanalytická chemie pro forenzní analýzuD15RCHF2 hod.
Radiofarmaceutická chemieD15RFMCH2 hod
RadiofarmakaD15RFM2 hod
Radionuklidy v biologických vědáchD15RBV2 hod
Separační metodyD15SM3 hod
Technologie jaderných palivD15TJP2 hod
Značené sloučeninyD15ZSL2 hod