Chemie na ČVUT

Chemie hraje na ČVUT v Praze důležitou úlohu, a to zejména ve stavebních, biomedicínských, elektrotechnických a jaderných oborech. Je nedílnou součástí výuky v různých studijních oborech na FSv, FEL, FJFI, FBMI, ale i dalších fakult a součástí a ČVUT nabízí studentům poměrně pestrou nabídku programů (jaderná chemie na FJFI, ekologie a stavební chemie na FSv, biomedicína na FBMI atd.).

Pravidelný podzimní seminář Chemie na ČVUT si klade za cíl představit aktuální výzkum v chemických oblastech na ČVUT a zároveň představit možnosti studia chemie na naší vysoké škole. Semináře se mohou zúčastnit středoškolští a základoškolští vyučující a žáci se zájmem o chemii posledních ročníků střední školy. Pro účastníky (žáky i učitele) bývají připraveny jak přednášky našich odborníků, tak laboratorní cvičení v laboratořích. Účastníci z řad učitelů obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce akreditované MŠMT a žáci osvědčení o účasti.

Další informace o akci se dovíte na stránkách Chemie na ČVUT.